О аутору

БИОГРАФИЈА

Душко Милошевић је рођен 13.08.1955. у Београду. По образовању је архитекта.

Имао је неколико групних и 10 самосталних изложби:

Етнографски музеј, Београд (2000),

Ликовни салон Дома културе у Чачку (2001, 2012 и 2018),

Галерија “Дунав осигурање”, Београд (2017),

Културни центар Новог Сада, Галерија Еђшег (2018),

Хол официрског дома, СКЦ, Ниш (2018),

Мала галерија Дома војске, Београд (2018),

Градска галерија Ариље (2018)

Матица исељеника и Срба у региону (2019)

До сада је написао 5 књига:

“Мој речник чачанских појмова” (2011)

“Балканске ситнице” (2013)

“Муке по Радошу” (2015)

“Наш рођак Фејсо” (2016)

“Куле и градине” (2018)

BIOGRAPHY

Dusko Milosevic was born on 13th of August 1955.  He graduated from Faculty of Architecture, and by vocation he is an architect.

He had several group and 10 solo exhibitions:

Ethnographic Museum, Belgrade (2000)

Salon of Visual Art in Cacak (2001, 2012 and 2018)

Gallery of “Dunav osiguranje”, Belgrade (2017)

Art Center of Novi Sad, “Edjseg” gallery (2018)

The Hall of Officer’s Premises, Nis (2018)

Small Gallery of Cetral Military Club, Belgrade (2018)

City Gallery in Arilje (2018)

Heritage Foundation of Emigrants and Serbs in Region, Belgrade (2019)

Also, he is the author of 5 books:

“My Glossary of Cacak” (2011)

“The Tifles of Balkans” (2013)

“Torments of Rados” (2015)

“Our Cousin Fejso” (2016)

“Towers and Fortresses” (2018)