Куле

КУЛЕ су се од 2017. године надовезале на ГРАДИНЕ у логичном следу, али са идејом да се исприча сасвим конкретна ликовно-архитектонска прича, везана за неко од наших поднебља, историју, градитељску традицију или заслужне личности. Притом се то радило у форми петоделног вертикалног полиптиха.

01.

Кула Раше Попова

Tower of Raša Popov

130/50 cm

cena/price:

380 €

продато/sold

02.

Моравска кула

Tower of river Morava

130/50 cm

cena/price:

380 €

продато/sold

03.

Сирогојно кула

Tower of Sirogojno

130/50 cm

cena/price:

380 €

продато/sold

04.

Ариљска кула

Tower of Arilje

130/50 cm

cena/price:

350 €

05.

Пиротска кула

Tower of Pirot

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

06.

Хиландарска кула

Tower of Hilandar

130/60 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

07.

Которска кула

Tower of Kotor

130/44 cm

cena/price:

350 €

08.

Кула ветрова

Tower of Winds

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

09.

Бродарска кула

Tower of Bout

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

10.

Кула Сецесије

Tower of Secesia

130/46 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

11.

Милића кула

Tower of Milić Stanković

130/44 cm

cena/price:

350 €

12.

Месечева кула

Tower of moon

130/60 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

13.

Винсентова кула

Tower of Vinsent van Gog

130/40 cm

cena/price:

350 €

14.

Тикалова кула

Tower of Mihailo Đoković Tikalo

130/43 cm

cena/price:

350 €

15.

Драгачевска кула

Tower of Dragačevo

130/52 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

16.

Воденичарска кула

Tower of water mill

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

17.

Рзавска кула

Tower of Rzav river

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

18.

Сопоћанска кула

Tower of Sopoćani monastery

130/50 cm

cena/price:

350 €

19.

Овчарско кабларска кула

Tower of Ovčar and Kablar

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

20.

Београдска кула

Tower of Beograd

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

21.

Војвођанска кула

Tower of Vojvodina

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

22.

Унутрашња кула

Tower of internal

130/50 cm

cena/price:

350 €

23.

Казанџијска кула

Tower of coppersmith

130/50 cm

cena/price:

350 €

24.

Крушевачка кула

Tower of Kruševac

130/50 cm

cena/price:

350 €

25.

Хомољска кула

Tower of Homolje

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

26.

Жичка кула

Tower of Žiča

130/50 cm

Cena/price:

350 e

продато/sold

27.

Авалска кула

Tower of Avala

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

28.

Дечанска кула

Tower of Dečani monastery

130/50 cm

cena/price:

350 €

29.

Перашка кула

Tower of Perast

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

30.

Херцегновска кула

Tower of Herceg Novi

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

31.

Кула Бока

Tower of Boka Kotorska

130/50 cm

cena/price:

350 €

32.

Кула Карампана

Tower of “Karampana”

130/50 cm

cena/price:

350 €

33.

Кула прозора

Tower of windows

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

34.

Нишка кула

Tower of Niš

130/50 cm

cena/price:

350 €

35.

Ненадића кула

Tower of Dobrilo Nenadić

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

36.

Кула Теразија

Tower of Terazije street

130/50 cm

cena/price:

350 €

37.

Опленачка кула

Tower of Oplenac

130/50 cm

cena/price:

350 €

38.

Кула Србија

Tower of Serbia

130/50 cm

cena/price:

350 €

39.

Кула од преслице

Tower of distaff

130/50 cm

cena/price:

350 €

40.

Кула орлова

Tower of eagles

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

41.

Кула птица

Tower of birds

130/50 cm

cena/price:

350 €

42.

Микеланђелова кула

Tower of Michelangelo

130/50 cm

cena/price:

350 €

43.

Чачанска кула

Tower of Čačak

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

44.

Кула Светог Саве

Tower of Saint Sava

130/50 cm

cena/price:

350 €

45.

Дисова кула

Tower of Vladislav Petković Dis

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

46.

Теслина кула

Tower of Nikola Tesla

130/50 cm

cena/price:

350 €

47.

Руска кула

Tower of Russia

130/50 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

48.

Кула Гардошијана

Tower of Gardoš

130/50 cm

cena/price:

350 e

49.

Кула Пула

Tower of Pula

130/50 см

cena/price

350 evra

50.

Сомбор-кула

Tower of Sombor

130/50 см

cena/price

350 evra

51.

Виноградарска кула

/ Tower of vine

130/50 cm

cena/price

350 evra

52.

Мостар-кула/

Tower of Mostar

130/50

cena/price

350 evra

продато/sold

53.

Кула Цара Душана/

Tower of Tzar Dusan

130/50

cena/price

350 evra

54.

Кула Вазнесења/

Tower of ascension

130/50

cena/price

350 evra

продато/sold

55.

Кула племића/

Tower of nobility

130/50

cena/price

350 evra

продато/sold

56.

Кула Ужица/

Tower of Užice

130/50

cena/price

350 evra

57.

Радомирова кула/

Tower of Radomir

130/50

cena/price

350 evra

продато/sold

58.

Кула Дунава/

Tower of Danube

130/50

cena/price

350 evra