Градине

У дугом низу година настајале су прво ГРАДИНЕ. Оне су у многоме биле одраз мог основног архитектонског образовања и професије, кроз форму слагања познатих архитектонских елемената у слободном, потпуно имагинарном ликовном исказу.

I

Винчанска градина

Fortress of Vinča

71/85 cm

cena/price: 400 €

продато/sold

II

Кафана АРТ

Kafe of ART

71/85 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

III

Студеничка градина

Fortress of monastery Studenica

78/97 cm

cena/price:

400 €

IV

Косово- метохијска градина

Fortress of Kosovo i Metohija

78/97 cm

cena/price:

400 €

V

Деспотова Градина

Fortress of Despot Stefan Lazarević

78/97 cm

cena/price:

350 €

VI

Овчарско- кабларска капија

Gate of Ovčar and Kablar

71/85 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

VII

Kабларска градина

Fortress of Kablar

54/64 cm

cena/price:

300 €

продато/sold

VIII

Милића Градина

Fortress of Milić of Mačva Stanković

78/97 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

IX

Ограда Винче

Fence of Vinča

52/95 cm

cena/price:

300 €

X

Каленића Градина

Fortress of Kalenić monastery

78/97 cm

cena/price:

400 €

продато/sold

XI

Љевишка црква

Ljeviška church

54/64 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

XII

Црвена кућа

The red house

70/54 cm

cena/price:

350 €

продато/sold

XIII

Акварел на дрвету 1

Watercolor on wood 1

80/114 cm

cena/price:

200 €

XIV

Акварел на дрвету 2

Watercolor on wood 2

88/136 cm

cena/price:

250 €

XV

Зид 1

Wall 1

60/70 cm

cena/price:

150 €

XVI

Триптих

Triptych

30/50 cm

cena/price:

250 €

продато/sold

 XVII

Историја Београдине

History of Beogradina

78/97 cm

Cena/price:

350 e

XVIII

Српске сеобе

Migrations of the Serbs

70/90 цм

цена/price

320 evra

XIX

Аја Софија

Aja Sofia

70/90 цм

цена/price

320 evra

продато/sold

XX

Василије Острошки

Migrations of the Serbs

50/35 цм

цена/price

250 evra

продато/sold

XXI

Косовка девојка

Girl of Kosovo

60/80 cm

цена/рrice

300 evra